Beşên Çalek

 

 

 

 

Zanyariyên peywendiyê

Birhatin

 


Berhevkirin u peþkeþkerin : Emir Sediq